SSOC

Japanese / English

 

Alumni
2018年度

(2012/10-2019/03) D3 Yuki Yokouchi

(2015/10-2019/03) M2 Takuro Karakida

(2015/10-2019/03) M2 Kaho Tanaka

(2015/10-2019/03) M2 Kentaro Fujieda

(2015/10-2019/03) M2 Maiko Mori

(2017/10-2019/03) B4 Kotone Kubota

(2017/10-2019/03) B4 Sei Yokoyama

 

2017年度

(2011/10-2018/03) D3 Tomoyuki Kosai

(2014/10-2018/03) M2 Hitomi Ichikawa

(2014/10-2018/03) M2 Shohei Sugawara

(2014/10-2018/03) M2 Makoto Tamura

(2013/10-2018/03) M2 Ryo Yamaguchi

(2016/10-2018/03) B4 Kaho Ishikawa

(2016/10-2018/03) B4 Takuya Nomura

 

2016年度

(2010/10-2017/03) D3 Naohiko Akasaka

(2013/10-2017/03) M2 Yushi Kato

(2013/10-2017/03) M2 Yuko Suzuki

(2013/10-2017/03) M2 Tomofumi Tamura

(2015/04-2017/03) M2 Yasunori Miura

(2015/10-2017/03) B4 Yuichiro Matsumoto

 

2015年度

(2013/04-2015/03) D3 Yusuke Kishimoto

(2012/10-2015/03) M2 Akifumi Kobayashi

(2012/10-2015/03) M2 Yuki Miura

(2014/10-2015/03) B4 Taishi Ono

(2014/10-2015/03) B4 Kosuke Tanno

 

2014年度

(2009/04-2015/03) D3 Yuichiro Inagawa

(2010/04-2015/03) D3 Fumiya Hirakawa

(2010/04-2015/03) D3 Daiki Motomatsu

(2011/10-2015/03) M2 Akihiko Karube

(2011/10-2015/03) M2 Yoshifumi Misawa

(2013/10-2015/03) B4 Koki Matsugo

 

2013

(2010/10-2014/03) M2 Kenya Uchida

(2010/10-2014/03) M2 Minori Takiguchi

(2012/10-2014/03) B4 Yuta Sakakibara

(2012/10-2014/03) B4 Kohei Sato

(2012/10-2014/03) B4 Naoto Takashina

 

2012

(2009/04-2013/03) D3 Naoki Yoshida

(2009/04-2013/03) D3 Yuichi Furiya

(2009/04-2013/03) D3 Takashi Abe

(2009/04-2013/03) D3 Daisuke Tsushima

(2009/10-2013/03) M2 Yusuke Saito

(2009/10-2013/03) M2 You Toda

(2009/10-2013/03) M2 Syuhei Nara

(2011/10-2013/03) B4 Tetsuro Abe

(2012/10-2013/01) JYPE Lam Chun Ho

(2009/04-2012/08) Associate professor Kozo Toyota

(2011/09-2012/08) B4 Yoshihiro Sasaki

(2011/09-2012/08) B4 Daisuke Naganuma

 

2011

(2010/10-2012/03) B4 Wakana Ishihara

(2010/10-2012/03) B4 Takanobu Hosokawa

(2010/10-2012/03) B4 Hirotaka Muto

 

2010

(2009/04-2011/03) M2 Nobuyoshi Ohnishi

(2009/04-2011/03) M2 Hiroshi Katsuta

(2009/04-2011/03) M2 Kazuhiro Nakamura

(2009/10-2011/03) B4 Ryutaro Sugawara

(2009/10-2011/03) B4 Daiki Tanimoto

(2009/10-2011/03) B4 Takuma Moki

 

2009

(2009/04-2010/03) M2 Tomoaki Tsuji

(2009/04-2010/03) M2 Takuya Yamamoto

(2009/04-2010/03) M2 Joji Miura

(2009/04-2010/03) B4 Koya Inomata

(2009/04-2010/03) B4 Shimon Hoshiyama

 

 

Copyright(C) 2009-2019 Laboratory of Synthetic and Structural Organic Chemistry. All rights reserved.